hanh dong, hành động, game hanh dong, game hành động, action game,dot kich, pacman

Angry Birds Space HD

Angry Birds Space HD

Đang chơi: 154088

Ninja rùa

Ninja rùa

Đang chơi: 25691

Ngày đen tối

Ngày đen tối

Đang chơi: 8860

Tăng chiến 2012

Tăng chiến 2012

Đang chơi: 26087

Chiến tranh Viking

Chiến tranh Viking

Đang chơi: 6571

Cung thủ cứu người

Cung thủ cứu người

Đang chơi: 7441

Bảo vệ đàn cừu

Bảo vệ đàn cừu

Đang chơi: 5403

Trái tim Ninja 2

Trái tim Ninja 2

Đang chơi: 6196

Wolverine hành động

Wolverine hành động

Đang chơi: 11309

Cánh buồm đen

Cánh buồm đen

Đang chơi: 4174

Bảo vệ tháp

Bảo vệ tháp

Đang chơi: 3014

Thợ săn Zombie

Thợ săn Zombie

Đang chơi: 3303

Thiện xạ 2

Thiện xạ 2

Đang chơi: 4700

Tay súng tốc độ

Tay súng tốc độ

Đang chơi: 4677

Bắn chim

Bắn chim

Đang chơi: 3679

Cỗ xe hủy diệt

Cỗ xe hủy diệt

Đang chơi: 8606

Pháp sư diệt rồng

Pháp sư diệt rồng

Đang chơi: 3738

Tia chớp Bolt 2

Tia chớp Bolt 2

Đang chơi: 6502

Đêm cuối kinh hoàng 2

Đêm cuối kinh hoàng 2

Đang chơi: 2544

Diệt rồng

Diệt rồng

Đang chơi: 2830

Xạ thủ bọt biển

Xạ thủ bọt biển

Đang chơi: 3220

Binh đoàn robot

Binh đoàn robot

Đang chơi: 9984

Bảo vệ bạn gái

Bảo vệ bạn gái

Đang chơi: 5581

Lính gác cuối cùng

Lính gác cuối cùng

Đang chơi: 3895

Trận chiến trên Zogran

Trận chiến trên Zogran

Đang chơi: 3379

Hòn đá hộ mệnh

Hòn đá hộ mệnh

Đang chơi: 6328

Ninja cuối cùng 2

Ninja cuối cùng 2

Đang chơi: 6663

Nhiệm vụ hiểm nguy

Nhiệm vụ hiểm nguy

Đang chơi: 4603

Cánh cổng Zombie

Cánh cổng Zombie

Đang chơi: 2549

Tháp pháo cuối cùng

Tháp pháo cuối cùng

Đang chơi: 3413

Kẻ săn tiền thưởng

Kẻ săn tiền thưởng

Đang chơi: 3077

Phòng thủ boongke

Phòng thủ boongke

Đang chơi: 3556

Mafia rừng xanh

Mafia rừng xanh

Đang chơi: 3719

Biệt kích hành động

Biệt kích hành động

Đang chơi: 13158

Hành tinh Zombie 2

Hành tinh Zombie 2

Đang chơi: 9034

Tăng hành động

Tăng hành động

Đang chơi: 6129

Zomboz

Zomboz

Đang chơi: 2563

Chạy 2

Chạy 2

Đang chơi: 2612

Tình thế hiểm nguy

Tình thế hiểm nguy

Đang chơi: 770

So tài võ thuật

So tài võ thuật

Đang chơi: 3677

Zomboz 2

Zomboz 2

Đang chơi: 735

Sâu tử thần

Sâu tử thần

Đang chơi: 1048

Sâu tử thần 2

Sâu tử thần 2

Đang chơi: 1843

Bảo vệ mỏ dầu

Bảo vệ mỏ dầu

Đang chơi: 971

Tàu ngầm diệt địch

Tàu ngầm diệt địch

Đang chơi: 1613

Diệt khủng bố

Diệt khủng bố

Đang chơi: 856

Cung thủ 3

Cung thủ 3

Đang chơi: 714

Tiêu diệt UFO

Tiêu diệt UFO

Đang chơi: 723

Bắn tỉa tốc độ

Bắn tỉa tốc độ

Đang chơi: 1173

Siêu tháp pháo

Siêu tháp pháo

Đang chơi: 983

Tay súng thành phố

Tay súng thành phố

Đang chơi: 1036

Văn phòng đáng sợ

Văn phòng đáng sợ

Đang chơi: 858

Lính ném lựu

Lính ném lựu

Đang chơi: 1574

Trang 1234