Game Bảo vệ mỏ dầu game bắn súng, desert defender, shooting game, bảo vệ căn cứ

Bảo vệ mỏ dầu thuộc thể loại Game Hành động.

Thế giới đang bị khủng hoảng dầu mỏ và bạn phải bảo vệ khu khai thác dầu cuối cùng trên sa mạc khỏi quân đội và xe bọc thép của kẻ thù. Chú ý thu thập các nguồn viện trợ quân sự do đồng minh thả xuống cho bạn.

Sử dụng  để bắn.


Số lượt chơi: 3117


Thảo luận cách chơi game Bảo vệ mỏ dầu

TOP Bảo vệ mỏ dầu


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)